УДК: 821.512.133-3

ББК 84(5Ў)6 РЗЗ

Таниқли ёзувчи, «Эл юрт ҳурмати» ордени соҳиби, Fouil Раҳмоннинг ушбу тўпламидан ўрин олган ҳикояларини ўқир экансиз, серқуёш юртимизнинг бетакрор табиатини дилдан ҳи, қиласиз. Ҳикоялардаги пурвиқор тоғларга сайр қилиб, чашмалару ирмоқларидан чанқоғингизни қондирасиз. Ҳикояларнинг содда ii.i мукаммал, халқ достонларига монанд бахшиёна равон тилига дуч келишингиз билан, гўё она тилимизнинг кўз илғамас ранглари ва сирли оҳангларини кашф этгандек бўласиз.

Асар кенг китобхонлар оммасига мўлжалланган.

ISBN 978-9943-28-163-9

© Ғози Раҳмон, 2015

© «O‘ZBEKISTON» 2015