КБК 84(4Ингл)

УЎК: 821.111-3

Г83

Инглиз тилидан ТИЛАВОЛДИ ЖЎРАЕВ таржимаси

Грехем, Кеннет

Г83 Ползордан эсган шамол [Матн]: қисса (К. Грехем; инглиз тилидан Т. Жўраев таржимаси. — Тошкент: «0‘zbekiston» НМИУ, 2016. — 264 б.

ISBN 978-9943-28-683-2

Машҳур инглиз адиби Кеннет Грехемнинг дунё болалари қўлдан қўймай мутолаа қиладиган мазкур қиссаси Англиянинг ўзида қайта-қайта нашр эти- либ, жаҳон тилларининг деярли барчасига таржима қилинган. Асарнинг пайдо бўлиш тарихи жуда оддий ва қизиқ. Езувчининг ёлғизгина ўғли ёзги таътил пай- тида бувисининг ҳузурига йўл олади. Бу вақтинчалик айрилиқ, соғинч отани ҳар куни ўғлига мактуб ёзиш- га ундайди. Унинг йўллайдиган мактублари шунчаки арзи ҳол бўлиб қолмай, бу ғаройиб воқеалар асосида қўлингиздаги мазкур асар дунёга келди. Таржимон Тилаволди Жўраев асарни инглиз тилидан моҳирона таржима қилган. Шу сабаб воқеалар яқин ўртада рўй бераётгандек туюлади ва китобхонни ром этиб, ўзига хос оламлар сари бошлайди.

 

© Т. Жўраев (тарж.), 2016 © «O‘ZBEKISTON» НМИУ, 2016